10215790 CHOCO CHUNKS WHITE 5 KG_5643_CX-500

10215790 CHOCO CHUNKS WHITE 5 KG

Ref. CX-500
10215790 CHOCO CHUNKS WHITE 5 KG_5643_CX-500